Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Η ιατρική που ασχολείται με της επαγγελματικές ασθένειες "ιδρύθηκε" στις χώρες που ονομάστηκαν
σοσιαλιστικές στα μέσα της δεκαετίας του 1920  
ενώ στην δύση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας
σαν προϊόν των εργατικών αγώνων στο Βέλγιο
και την Βρετανία. Στην δύση βρισκόμαστε στην
περίοδο του μεγάλου οικονομικού κραχ που ξε-
-κίνησε το 1929 στης Η.Π.Α μια περίοδο αντίστοι
-χη της σημερινής.Με κοινωνίες βέβαια που είχαν
πολύ περισσότερες δυνατότητες με τις σημερινές
τότε είχαμε τις ποιο σημαντικές εργατικές κατα-
-κτήσεις όπως η άδεια μετά αποδοχών.Από το την
δεκαετία του 1990 ξεκίνησε μια προσπάθεια" ανέ-
-ερεσης" των γνώσεων όπως και κατάργησης αυτού του κλάδου της ιατρικής σαν ξεχωριστής πανεπη-
-στημιακής έδρας.Σκοπός να μην μπορούν να οριστούν οι επαγγελματικές ασθένειες έτσι ώστε οι εργοδότες να μην παίρνουν μέτρα προστασίας και επίσης να μην καταβάλουν τυχόν αποζημιώσεις στους εραζόμενους.

freatio

                                                                                
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου